Hakkımızda

Etik Kurallarımız

ANKA Haberleşme Teknolojileri olarak; yasal ve hukuki yükümlülüklerine ek olarak etik prensipler içeren bir firma kültürüne sahiptir. Kurulduğu günden bu yana, firma kurucuları ve çalışanları evrensel etik değerlere kendi kişisel presiplerini de katarak bu kültürü oluşturmuşlardır.

Temelini bu kültürün oluşturduğu ANKA Haberleşme Teknolojileri‘nin etik kuralları yalnızca yazılı belgeler olmayıp, tüm çalışanları tarafından benimsenen ve özümsenerek yaşanan değerleri içerir.

Firma mensupları bunları uygulamakla kalmaz, başkalarından da bekler.

ANKA Haberleşme Teknolojileri: Çalışanlarına dürüst ve eşit davranır, herbiri için en iyisini ister, adil ücret ve çalışma koşulları sağlar. Çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmayı hedefler. Firma etik kurallarının çalışanları tarafından tam olarak anlaşılmasına çaba gösterir.

Çalışanlarının Firma  etik değerler ve presiplerinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını destekler. Bu amaçla düşünce ve görüşlerini yönetime sunabilmeleri için kolay iletişim kanalları sağlar.

ANKA Haberleşme Teknolojileri’nin mensupları: Başka firma çalışanları, müşteriler, rakipler, kamu kurumları, diğer özel firmalar ile ilişkilerinde her zaman adil ve dürüst davranırlar. Bu ilişkilerinde, hiçbir zaman karalayıcı, yanlış yönlendirici, dürüst olmayan davranışlarda bulunmazlar. İş ilişkileri olan kişilerden, maddi değer taşıyan hediye ve benzerlerini doğrudan ya da dolaylı olarak almaz ve vermezler.

ANKA Haberleşme Teknolojileri, müşterilerine adil ve dürüst davranır. Ürünleri ile ilgili tüm belgeleri hazırlarken açık  ve dürüsttür. Yanlış yönlerdirmelerden uzak durur. Mutlak ve tam müşteri memnuniyetini hedefler. Bu nedenle, ürünleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeyi hedefler.

ANKA Haberleşme Teknolojileri, kendi etik değerlerine benzer değerlere sahip kişi, firma, kurum ve kuruluşlar ile çalışmayı tercih eder.